2.3.2017
AGRI_AD(2017)592126
STANOVISKO
Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
k palmovému oleju a likvidácii dažďových pralesov
(2016/2222(INI))
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Florent Marcellesi

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 624kWORD 77k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia