1.6.2017
AGRI_AD(2017)597534
STANOVISKO
Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova
pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 525/2013
o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů
a podávání dalších informací vztahujících se ke změně klimatu
(COM(2016)0479 - C8-0330/2016 - 2016/0230(COD))
Navrhovatelka: Elisabeth Köstinger

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech:
PDF 849kWORD 108k
Právní upozornění - Ochrana soukromí