1.6.2017
AGRI_AD(2017)597534
AVIZ
al Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală
destinat Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la includerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a absorbțiilor rezultate din exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură în cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030 și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și de raportare, la nivel național și al Uniunii, a altor informații relevante pentru schimbările climatice
(COM(2016)0479 - C8-0330/2016 - 2016/0230(COD))
Raportoare pentru aviz: Elisabeth Köstinger

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 830kWORD 121k
Notă juridică - Politica de confidențialitate