1.6.2017
AGRI_AD(2017)597534
MNENJE
Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja
za Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vključitvi emisij toplogrednih plinov in odvzemov zaradi rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva v okvir podnebne in energetske politike do leta 2030 ter spremembi Uredbe št. 525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o mehanizmu za spremljanje emisij toplogrednih plinov in poročanje o njih ter za sporočanje drugih informacij v zvezi s podnebnimi spremembami
(COM(2016)0479 - C8-0330/2016 - 2016/0230(COD))
Pripravljavka mnenja: Elisabeth Köstinger

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih:
PDF 818kWORD 141k
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov