22.6.2018
AGRI_AD(2018)615454
ADVIES
van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
aan de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
inzake de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 1107/2009 betreffende gewasbeschermingsmiddelen
(2017/2128(INI))
Rapporteur voor advies: Peter Jahr

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 217kWORD 73k
Juridische mededeling - Privacybeleid