22.6.2018
AGRI_AD(2018)615454
OPINIA
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
w sprawie wykonania rozporządzenia w sprawie środków ochrony roślin (WE) nr 1107/2009
(2017/2128(INI))
Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Peter Jahr

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 456kWORD 76k
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności