22.6.2018
AGRI_AD(2018)615454
STANOVISKO
Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
k vykonávaniu nariadenia (ES) č. 1107/2009 o prípravkoch na ochranu rastlín
(2017/2128(INI))
Spravodajca: Peter Jahr

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 525kWORD 76k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia