Stanovisko - AGRI_AD(2021)660319Stanovisko
AGRI_AD(2021)660319

STANOVISKO
Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova
pro Výbor pro regionální rozvoj
k politice soudržnosti a regionálním strategiím v oblasti životního prostředí v boji proti změně klimatu
(2020/2074(INI))
Zpravodaj Francisco Guerreiro

1.2.2021

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: