Arvamus - AGRI_AD(2021)660319Arvamus
AGRI_AD(2021)660319

  ARVAMUS
  Esitaja: põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
  Saaja: regionaalarengukomisjon
  ühtekuuluvuspoliitika ja piirkondlike keskkonnastrateegiate kohta kliimamuutuste vastases võitluses
  (2020/2074(INI))
  Arvamuse koostaja: Francisco Guerreiro

  1.2.2021

  Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: