Arvamus - AGRI_AD(2021)660319Arvamus
AGRI_AD(2021)660319

ARVAMUS
Esitaja: põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
Saaja: regionaalarengukomisjon
ühtekuuluvuspoliitika ja piirkondlike keskkonnastrateegiate kohta kliimamuutuste vastases võitluses
(2020/2074(INI))
Arvamuse koostaja: Francisco Guerreiro

1.2.2021

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: