Tuairim - AGRI_AD(2021)660319Tuairim
AGRI_AD(2021)660319

TUAIRIM
ón gCoiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe
chuig an gCoiste um Fhorbairt Réigiúnach
maidir leis an mbeartas comhtháthaithe agus straitéisí comhshaoil réigiúnacha sa chomhrac i gcoinne an athraithe aeráide
(2020/2074(INI))
Rapóirtéir don tuairim: Francisco Guerreiro

1.2.2021

Níl ann don doiciméad seo i HTML ach tá sé ar fáil sna formáidí seo: