Mišljenje - AGRI_AD(2021)660319Mišljenje
AGRI_AD(2021)660319

MIŠLJENJE
Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj
upućeno Odboru za regionalni razvoj
o kohezijskoj politici i regionalnim strategijama za okoliš u borbi protiv klimatskih promjena
(2020/2074(INI))
Izvjestitelj za mišljenje: Francisco Guerreiro

1.2.2021

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: