Atzinums - AGRI_AD(2021)660319Atzinums
AGRI_AD(2021)660319

  ATZINUMS
  Sniegusi Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
  Reģionālās attīstības komitejai
  par kohēzijas politiku un reģionālajām vides stratēģijām cīņā pret klimata pārmaiņām
  (2020/2074(INI))
  Atzinuma sagatavotājs: Francisco Guerreiro

  1.2.2021

  Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: