Opinjoni - AGRI_AD(2021)660319Opinjoni
AGRI_AD(2021)660319

OPINJONI
tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali
għall-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali
dwar il-politika ta' koeżjoni u l-istrateġiji ambjentali reġjonali fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima
(2020/2074(INI))
Rapporteur għal opinjoni: Francisco Guerreiro

1.2.2021

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: