Advies - AGRI_AD(2021)660319Advies
AGRI_AD(2021)660319

ADVIES
van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
aan de Commissie regionale ontwikkeling
inzake het cohesiebeleid en regionale milieustrategieën in het kader van de strijd tegen de klimaatverandering
(2020/2074(INI))
Rapporteur voor advies: Francisco Guerreiro

1.2.2021

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: