Advies - AGRI_AD(2021)660319Advies
AGRI_AD(2021)660319

  ADVIES
  van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
  aan de Commissie regionale ontwikkeling
  inzake het cohesiebeleid en regionale milieustrategieën in het kader van de strijd tegen de klimaatverandering
  (2020/2074(INI))
  Rapporteur voor advies: Francisco Guerreiro

  1.2.2021

  Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: