AVIZ
  al Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală
  destinat Comisiei pentru dezvoltare regională
  referitor la politica de coeziune și strategiile de mediu de la nivel regional în lupta împotriva schimbărilor climatice
  (2020/2074(INI))
  Raportor pentru aviz: Francisco Guerreiro

  1.2.2021

  Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: