AVIZ
al Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală
destinat Comisiei pentru dezvoltare regională
referitor la politica de coeziune și strategiile de mediu de la nivel regional în lupta împotriva schimbărilor climatice
(2020/2074(INI))
Raportor pentru aviz: Francisco Guerreiro

1.2.2021

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: