Stanovisko - AGRI_AD(2021)660319Stanovisko
AGRI_AD(2021)660319

  STANOVISKO
  Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
  pre Výbor pre regionálny rozvoj
  k politike súdržnosti a regionálnym stratégiám v oblasti životného prostredia v boji proti zmene klímy
  (2020/2074(INI))
  Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Francisco Guerreiro

  1.2.2021

  Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: