Yttrande - AGRI_AD(2021)660319Yttrande
AGRI_AD(2021)660319

YTTRANDE
från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
till utskottet för regional utveckling
över sammanhållningsstrategier och regionala miljöstrategier i kampen mot klimatförändringar
(2020/2074(INI))
Föredragande av yttrande: Francisco Guerreiro

1.2.2021

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: