Yttrande - AGRI_AD(2021)660319Yttrande
AGRI_AD(2021)660319

  YTTRANDE
  från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
  till utskottet för regional utveckling
  över sammanhållningsstrategier och regionala miljöstrategier i kampen mot klimatförändringar
  (2020/2074(INI))
  Föredragande av yttrande: Francisco Guerreiro

  1.2.2021

  Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: