Udtalelse - AGRI_AD(2021)663278Udtalelse
AGRI_AD(2021)663278

UDTALELSE
fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et generelt EU-miljøhandlingsprogram frem til 2030
(COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD))
Ordfører for udtalelse: Pär Holmgren

3.6.2021

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: