Mišljenje - AGRI_AD(2021)663278Mišljenje
AGRI_AD(2021)663278

MIŠLJENJE
Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj
upućeno Odboru za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o Općem programu djelovanja Unije za okoliš do 2030.
(COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD))
Izvjestitelj za mišljenje: Pär Holmgren

3.6.2021

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: