Vélemény - AGRI_AD(2021)663278Vélemény
AGRI_AD(2021)663278

VÉLEMÉNY
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről
a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részére
a 2030-ig tartó időszakra szóló általános uniós környezetvédelmi cselekvési programról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról
(COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD))
A vélemény előadója: Pär Holmgren

3.6.2021

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: