Udtalelse - AGRI_AD(2023)734266Udtalelse
AGRI_AD(2023)734266

UDTALELSE
fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
til Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
om Europa-Parlamentets forslag til ændringer af traktaterne
(2022/2051(INL))
Ordfører for udtalelse: Norbert Lins

1.2.2023

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: