Lausunto - AGRI_AD(2023)734266Lausunto
AGRI_AD(2023)734266

LAUSUNTO
maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalta
perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnalle
Euroopan parlamentin ehdotuksista perussopimusten muuttamiseksi
(2022/2051(INL))
Valmistelija: Norbert Lins

1.2.2023

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: