Opinjoni - AGRI_AD(2023)734266Opinjoni
AGRI_AD(2023)734266

OPINJONI
tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali
għall-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali
dwar il-proposti tal-Parlament Ewropew għall-emenda tat-Trattati
(2022/2051(INL))
Rapporteur għal opinjoni: Norbert Lins

1.2.2023

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: