Stanovisko - AGRI_AD(2023)734266Stanovisko
AGRI_AD(2023)734266

STANOVISKO
Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
pre Výbor pre ústavné veci
k návrhom Európskeho parlamentu na zmenu zmlúv
(2022/2051(INL))
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Norbert Lins

1.2.2023

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: