MNENJE
Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja
za Odbor za ustavne zadeve
o predlogih Evropskega parlamenta za spremembo Pogodb
(2022/2051(INL))
Pripravljavka mnenja: Eugenia Rodríguez Palop

1.2.2023

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: