2.7.2015
AGRI_AM(2015)560826
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
41 - 346
Σχέδιο έκθεσης
Clara Eugenia Aguilera García
(PE549.334v02-00)
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την παρασκευή, τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση φαρμακούχων ζωοτροφών και την κατάργηση της οδηγίας 90/167/EΟΚ του Συμβουλίου
Πρόταση κανονισμού
(COM(2014)0556 - C8-0143/2014 - 2014/0255(COD))

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους:
PDF 1601kWORD 1773k
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου