2.7.2015
AGRI_AM(2015)560826
TARKISTUKSET
41 - 346
Mietintöluonnos
Clara Eugenia Aguilera García
(PE549.334v02-00)
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lääkerehun valmistuksesta, markkinoille saattamisesta ja käytöstä sekä neuvoston direktiivin 90/167/ETY kumoamisesta
Ehdotus asetukseksi
(COM(2014)0556 - C8-0143/2014 - 2014/0255(COD))

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 1149kWORD 1507k
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö