2.7.2015
AGRI_AM(2015)560826
PAKEITIMAI
41 - 346
Pranešimo projektas
Clara Eugenia Aguilera García
(PE549.334v02-00)
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl vaistinių pašarų gamybos, pateikimo rinkai ir naudojimo, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 90/167/EEB
Pasiūlymas dėl reglamento
(COM(2014)0556 - C8-0143/2014 - 2014/0255(COD))

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 1335kWORD 1710k
Teisinė informacija - Privatumo politika