2.7.2015
AGRI_AM(2015)560826
AMENDEMENTEN
41 - 346
Ontwerpverslag
Clara Eugenia Aguilera García
(PE549.334v02-00)
De productie, het in de handel brengen en het gebruik van diervoeders met medicinale werking en tot intrekking van Richtlijn 90/167/EEG van de Raad
Voorstel voor een verordening
(COM(2014)0556 - C8-0143/2014 - 2014/0255(COD))

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 1367kWORD 1516k
Juridische mededeling - Privacybeleid