2.7.2015
AGRI_AM(2015)560826
PREDLOGI SPREMEMB
41-346
Osnutek poročila
Clara Eugenia Aguilera García
(PE549.334v02-00)
o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o proizvodnji, dajanju na trg in uporabi medicirane krme ter razveljavitvi Direktive Sveta 90/167/EGS
Predlog uredbe
(COM(2014)0556 - C8-0143/2014 - 2014/0255(COD))

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih:
PDF 1337kWORD 1673k
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov