2.7.2015
AGRI_AM(2015)560826
ÄNDRINGSFÖRSLAG
41 - 346
Förslag till betänkande
Clara Eugenia Aguilera García
(PE549.334v02-00)
Förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av foder som innehåller läkemedel och om upphävande av rådets direktiv 90/167/EEG
Förslag till förordning
(COM(2014)0556 - C8-0143/2014 - 2014/0255(COD))

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 1224kWORD 1519k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy