22.7.2015
AGRI_AM(2015)565017
POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
1 - 31
Návrh stanoviska
Albert Deß
(PE560.772v01-00)
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1829/2003, pokud jde o možnost členských států omezit či zakázat používání geneticky modifikovaných potravin a krmiv na svém území
Návrh nařízení
(COM(2015)0177 - C8-0107/2015 - 2015/0093(COD))

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech:
PDF 695kWORD 972k
Právní upozornění - Ochrana soukromí