8.6.2017
AGRI_AM(2017)606020
ИЗМЕНЕНИЯ
21 - 112
Проектодоклад
Виорика Дънчила
(PE604.520v01-00)
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно интегрираната статистика за земеделските стопанства и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1166/2008 и (ЕС) № 1337/2011
Предложение за регламент
(COM(2016)786 - C8-2017/xxxx - 2016/0389(COD))

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 300kWORD 169k
Правна информация - Политика за поверителност