8.6.2017
AGRI_AM(2017)606020
MUUDATUSETTEPANEKUD
21-112
Raporti projekt
Viorica Dăncilă
(PE604.520v01-00)
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse integreeritud statistikat põllumajandusettevõtete kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 1166/2008 ja (EL) nr 1337/2011
Ettepanek võtta vastu määrus
(COM(2016)786 - C8-2017/xxxx - 2016/0389(COD))

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 274kWORD 121k
Õigusteave - Privaatsuspoliitika