8.6.2017
AGRI_AM(2017)606020
TARKISTUKSET
21 - 112
Mietintöluonnos
Viorica Dăncilă
(PE604.520v01-00)
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi integroiduista maatilatilastoista sekä asetusten (EY) N:o 1166/2008 ja (EU) N:o 1337/2011 kumoamisesta
Ehdotus asetukseksi
(COM(2016)0786 - C8-2017/xxxx - 2016/0389(COD))

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 280kWORD 151k
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö