8.6.2017
AGRI_AM(2017)606020
PAKEITIMAI
21 - 112
Pranešimo projektas
Viorica Dăncilă
(PE604.520v01-00)
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl integruotos ūkių statistikos, kuriuo panaikinami reglamentai (EB) Nr. 1166/2008 ir (ES) Nr. 1337/20
Pasiūlymas dėl reglamento
(COM(2016) 786 - C8-2017/xxxx - 2016/0389(COD))

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 283kWORD 122k
Teisinė informacija - Privatumo politika