8.6.2017
AGRI_AM(2017)606020
GROZĪJUMI Nr.
21 - 112
Ziņojuma projekts
Viorica Dăncilă
(PE604.520v01-00)
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par lauku saimniecību integrētu statistiku un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1166/2008 un Regulu (ES) Nr. 1337/2011
Regulas priekšlikums
(COM(2016)0786 - C8-2017/xxxx - 2016/0389(COD))

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 282kWORD 145k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika