8.6.2017
AGRI_AM(2017)606020
POPRAWKI
21 - 112
Projekt sprawozdania
Viorica Dăncilă
(PE604.520v01-00)
Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zintegrowanych statystyk rolnych oraz uchylającego rozporządzenia (WE) nr 1166/2008 i (UE) nr 1337/2011
Wniosek dotyczący rozporządzenia
(COM(2016)786 - C8-2017/xxxx - 2016/0389(COD))

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 313kWORD 161k
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności