Amendamente - AGRI_AM(2017)606020Amendamente
AGRI_AM(2017)606020

  AMENDAMENTELE
  21 - 112
  Proiect de raport
  Viorica Dăncilă
  (PE604.520v01-00)
  referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile integrate referitoare la ferme și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1166/2008 și (UE) nr. 1337/2011
  Propunere de regulament
  (COM(2016)786 - C8-2017/xxxx - 2016/0389(COD))

  8.6.2017

  Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: