8.6.2017
AGRI_AM(2017)606020
AMENDAMENTELE
21 - 112
Proiect de raport
Viorica Dăncilă
(PE604.520v01-00)
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile integrate referitoare la ferme și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1166/2008 și (UE) nr. 1337/2011
Propunere de regulament
(COM(2016)786 - C8-2017/xxxx - 2016/0389(COD))

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 309kWORD 143k
Aviz juridic - Politica de confidențialitate