8.6.2017
AGRI_AM(2017)606020
ÄNDRINGSFÖRSLAG
21 - 112
Förslag till betänkande
Viorica Dăncilă
(PE604.520v01-00)
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om integrerad statistik över jordbruksföretag och om upphävande av förordningarna (EG) nr 1166/2008 och (EU) nr 1337/2011
Förslag till förordning
(COM(2016)0786 - C8-2017/xxxx - 2016/0389(COD))

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 280kWORD 152k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy