5.9.2018
AGRI_AM(2018)626777
MUUDATUSETTEPANEKUD
32 - 112
Arvamuse projekt
John Stuart Agnew
(PE623.976v01-00)
Keskkonna ja kliimameetmete programmi (LIFE) kehtestamine
Ettepanek võtta vastu määrus
(COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD))

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 728kWORD 96k
Õigusteave - Privaatsuspoliitika