10.12.2018
AGRI_AM(2018)629664
MUUDATUSETTEPANEKUD
449-680
Raporti projekt
Esther Herranz García
(PE627.760v02-00)
Eeskirjade kehtestamine selle kohta, kuidas toetada liikmesriikide koostatavaid Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) rahastatavaid ühise põllumajanduspoliitika strateegiakavu (ÜPP strateegiakavad)
Ettepanek võtta vastu määrus
(COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 754kWORD 167k
Õigusteave - Privaatsuspoliitika