10.12.2018
AGRI_AM(2018)629664
TARKISTUKSET
449 - 680
Mietintöluonnos
Esther Herranz García
(PE627.760v02-00)
Jäsenvaltioiden yhteisen maatalouspolitiikan nojalla laatimien, Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) rahoitettavien strategiasuunnitelmien (YMP:n strategiasuunnitelmat) tukea koskevat säännöt
Ehdotus asetukseksi
(COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 815kWORD 145k
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö