10.12.2018
AGRI_AM(2018)629664
AMENDEMENTEN
449 - 680
Ontwerpverslag
Esther Herranz García
(PE627.760v02-00)
Vaststelling van voorschriften inzake steun voor de strategische plannen die de lidstaten in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid opstellen (strategische GLB-plannen) en die uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) worden gefinancierd, en intrekking van Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad en van Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad
Voorstel voor een verordening
(COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 836kWORD 145k
Juridische mededeling - Privacybeleid