10.12.2018
AGRI_AM(2018)629664
AMENDAMENTELE
449 - 680
Proiect de raport
Esther Herranz García
(PE627.760v02-00)
Stabilirea normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)ui
Propunere de regulament
(COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 884kWORD 149k
Aviz juridic - Politica de confidențialitate