10.12.2018
AGRI_AM(2018)629664
ÄNDRINGSFÖRSLAG
449 - 680
Förslag till betänkande
Esther Herranz García
(PE627.760v02-00)
Fastställande av regler om stöd för de strategiska planer som medlemsstaterna ska upprätta inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken och som finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu)
Förslag till förordning
(COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 778kWORD 154k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy