14.10.2019
AGRI_AM(2019)642868
ИЗМЕНЕНИЕ
1 - 2
Проект на становище
Збигнев Кужмюк
(PE641.140v01-00)
Проект на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Украйна за изменение на търговските преференции за месо от домашни птици и продукти от такова месо, предвидени в Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна
Проект на решение
(10720/2019 - C9-0105/2019 - 2019/0132(NLE))

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 154kWORD 70k
Правна информация - Политика за поверителност