14.10.2019
AGRI_AM(2019)642868
ÆNDRINGSFORSLAG
1 - 2
Udkast til udtalelse
Zbigniew Kuźmiuk
(PE641.140v01-00)
om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Ukraine om ændring af de handelspræferencer for fjerkrækød og tilberedt fjerkrækød, der er fastsat i associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side
Udkast til afgørelse
(10720/2019 - C9-0105/2019 - 2019/0132(NLE))

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 146kWORD 69k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik