14.10.2019
AGRI_AM(2019)642868
AMENDEMENT
1 - 2
Ontwerpadvies
Zbigniew Kuźmiuk
(PE641.140v01-00)
Ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en Oekraïne tot wijziging van de handelspreferenties voor vlees van pluimvee en bereidingen daarvan, waarin wordt voorzien door de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds
Ontwerpbesluit
(10720/2019 - C9-0105/2019 - 2019/0132(NLE))

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 147kWORD 69k
Juridische mededeling - Privacybeleid