14.10.2019
AGRI_AM(2019)642868
PREDLOGA SPREMEMB
1-2
Osnutek mnenja
Zbigniew Kuźmiuk
(PE641.140v01-00)
o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Ukrajino o spremembi trgovinskih preferencialov za perutnino in pripravljene proizvode iz perutnine, določenih s Sporazumom o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani
Osnutek sklepa
(10720/2019 - C9-0105/2019 - 2019/0132(NLE))

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih:
PDF 149kWORD 65k
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov